HVILKE FORHOLD TRENGER DU Å VITE OM ARBEIDSTIDER I JULEN?

Postet av Headquarter As den 3. Des 2020


iconArbeidstider i julen
Kvinne i rød genser på kontoret.

Arbeidsmiljøloven regulerer blant annet arbeidstakeres arbeidstid. Loven er ment å gi et minimumsvern, slik at det likevel kan avtales bedre vilkår enn det som fremgår av loven. Arbeidstid i julen kan ofte praktiseres ulikt.

Viktige forhold du trenger å vite om arbeidstider i julen:

Hva regnes som arbeidstid?

Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver.

Dette innebærer både den tiden arbeidstakeren faktisk utfører arbeid, og den tiden arbeidstakeren er på arbeidsstedet. Eksempelvis vil beredskapstjeneste på arbeidsstedet og hvilende vakt, regnes som arbeidstid.

Hvilke dager har man rett på fri i julen?

Etter Lov om om helligdager og helligdagsfred, fremgår det i § 2 at julen består av tre helligdager, herunder 1. og 2. juledag, samt 1. nyttårsdag.

Arbeidstaker har i utgangspunktet rett på fri disse dagene slik at arbeid ikke er tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig.

I arbeidsmiljøloven er helligdager likestilt med søndag- og helgedager, og er følgelig underlagt samme reguleringer i forbindelse med arbeidstid og lønn.

De øvrige dagene i julen er i utgangspunktet ordinære arbeidsdager, likevel med noen små unntak.

Har man rett til fridag på julaften?

Julaften er ikke en lovbestemt helligdag, og følgelig har man i utgangspunktet ikke rett på fri. I aml. § 10-10 fremgår det likevel at det skal være arbeidsfri etter kl. 15.00 på julaften frem til kl. 22.00 dagen før neste virkedag.

Arbeid i nevnte tidsrom regnes som søndags- og helgearbeid, og skal følgelig avlønnes deretter.

Arbeidstid på nyttårsaften

Nyttårsaften regnes som en alminnelig arbeidsdag, og det foreligger følgelig ingen særskilte rettigheter utover arbeidsmiljølovens reguleringer til arbeidstid. Likevel, som følge av at etterfølgende dag er helligdag, skal arbeid ikke tillates etter kl. 18.00, jf. aml. § 10-10.

Mange arbeidsgivere avtaler reduserte arbeidstider med sine arbeidstakere på julaften og på nyttårsaften, selv om arbeidstakerne ikke nødvendigvis har rett på det etter arbeidsmiljøloven.

Slike ordninger kan for eksempel være halv arbeidsdag, eller fri begge dagene. Arbeidstakerne trenger følgelig ikke helt eller delvis å bruke feriedager på julaften og nyttårsaften.

Kan man avspasere i julen?

Arbeidsmiljøloven regulerer ikke avspasering, så hvorvidt det foreligger rett til å avspasere i jula reguleres vanligvis i arbeidskontrakten, for eksempel gjennom fleksi-ordninger.

Nærmere avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker kan også gi rett til å avspasere.

Rett på lønn i julen?

Utgangspunktet er naturligvis at man har rett på lønn for de dagene man jobber. Spørsmålet er likevel aktuelt for de lovpålagte helligdagene. På helligdager skal man i utgangspunktet ikke jobbe, og følgelig har man heller ikke rett på lønn.

Lønn på helligdager avhenger likevel av hvilken arbeidskontrakt arbeidstakeren har.

For det tilfelle arbeidstakeren har fastlønn, har arbeidstaker rett til den samme månedslønnen uavhengig av hvor mange helligdager som faller på det som skulle være en normal arbeidsdag.

Dersom arbeidstakeren har timelønn, vil arbeidstakeren ikke ha rett til lønn på helligdager i julen med mindre noe annet fremgår av arbeidsavtalen aller tariffavtale.

Dette kan Codex Advokat bistå deg med

  • Vi bistår deg gjerne dersom du har spørsmål i tilknytning til arbeidstid og lønn i julen.
  • Codex Advokat har flere advokater med inngående kjennskap til arbeidsrett. Ta kontakt med oss for en samtale i dag.

Har du spørsmål knyttet til arbeidstid i julen? Snakk med CODEX.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.