NORDIC INSURANCE SERVICES AS (NIS)

Forsikringer for medlemmer av Headquarter

Forsikring er en nødvendighet i dagens næringslivsmarked – noen dekninger må du ha i.h.t. loven, andre bør du ha og noen kan man velge ut ifra økonomi og fordeler for ansatte og bedriften.

Headquarter har inngått et samarbeid med NIS for fordelaktige forsikringsløsninger for medlemmer i gruppen. Som en større gruppe står man sterkere i markedet for å oppnå bedre løsninger og priser, det gjelder nok i de fleste sammenhenger, men også for forsikringer.

NIS har fått tilpasset en meget god forsikringsordning for medlemmene som omfatter en meget prisgunstig og mer omfattende dekning for salonger, dvs. dekninger for varer, maskiner, inventar og løsøre, avbrudd og ansvar, samt inkludert tilhørende utvidelser i dekningsomfanget tilpasset en salong.

Utover dette tilbys en meget prisgunstig Yrkesskadedekning (obligatorisk og lovpålagt) samt meget gode tilbud på frivillige tilleggsdekninger for Ulykke Fritid, Gruppeliv og Helseforsikring.

NIS består av personer med lang fartstid fra forsikringsbransjen og benytter sin kunnskap med å skape gode forsikringsløsninger for våre kunder. Vi tilrettelegger og behandler alle forespørsler effektivt og gir raske tilbakemeldinger og tilbud for siden å effektuere avtalene tilbake til kundene etter aksepter. Deretter vil vi være kundes serviceorgan for videre oppfølging og fornyelser og vil kontinuerlig arbeide for å utvikle og forbedre løsningene der dette er mulig.


NIS er behjelpelig med å tilpasse forsikringen til deg og dine behov. Vi anbefaler deg å ta kontakt med Headquarters hovedkontoret eller NIS direkte så vi kan hjelpe deg med å se nærmere på forsikringene dine og gi deg et godt tilbud.


Mail: post@nis.no

Telefon: 22 47 68 50

Hjemmeside: www.nis.no