BLADKONGEN 


Bedriftstilpasset bladpakke – hva er det?

Det gjelder å strukturere bladløsningen sin og hvorfor betale mer enn nødvendig for de samme bladene?  

Samle alle blader i ett og samme abonnement.

Du kan når som helst endre kategorier, og fryse abonnementet under ferieavvikling o.l.

Forhold deg kun til én avtaleperiode og én faktura.

Velg fritt blant 28 kategorier, se vedlagte kategoriliste.

Magasinutvalg Norge per Sept 18.pdf

 NB! Se&Hør er nå mulig å få i bladpakken!


Egne priser for HQ-medlemmer: 

 3 magasiner i mnd - 149 kr/mnd  (Listepris I butikk – 250 kr)

 6 magasiner i mnd - 209 kr/mnd  (Ord.pris hos oss: 249,  Listepris I butikk – 414 kr)

 9 magasiner i mnd - 269 kr/mnd  (Ord.pris hos oss: 319, Listepris I butikk – 621 kr)


Alternativet til Bladpakken er enten å kjøpe enkeltstående abonnement og forholde seg til flere avtaleperiode og flere fakturaer, 

eller å kjøpe bladene til listepris i butikk. Kontaktperson ved bestilling:

Pernille Collett

Telefon:
22 43 90 94

e-post:
pernille@bladkongen.no

nettside:

www.bladpakken.no

Informasjon ved bestilling er følgende: 

Org.nummer:

Kontaktinformasjon på kontaktperson: mail, tlf

Leveringsadresse:

Fakturaadresse:

Hvilke kategorier du/dere ønsker:


Følg: