VÅR POLICY


Datavern er svært viktig for HeadQuarter og vi ønsker å være åpne om hvordan vi behandler personopplysningene dine. 

Derfor har vi utarbeidet en policy for hvordan personopplysningene dine skal behandles og beskyttes.


Hvem kontrollerer dine personlige data?

Selskapet HeadQuarter kontrollerer personopplysningene knyttet til din salong som du gir oss, og vi er ansvarlig for personopplysningene i henhold til gjeldende personvernslovgivning

HeadQuarter AS

Turbinveien 3

0155 Oslo Norge

Foretaksregister: Brønnøysund

Organisasjonsnummer: 984 229 925

Daglig leder: Egil Bjerkelund

Hvor lagrer vi opplysningene dine?

Opplysningene vi samler inn om deg og din salong lagres innen Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (“EØS”), og vil kun behandles i Norge.


Hvem har tilgang til opplysningene dine?

Opplysningene dine kan komme til å deles internt i HeadQuarter, samt til leverandører som leverer til HeadQuarter.

Vi formidler aldri opplysningene dine til tredjepart i markedsføringsøyemed utenfor HeadQuarter. Opplysninger som videresendes til tredjeparter vil kun være leverandører som inngår i HeadQuarter-samarbeidet og brukes til å informere leverandørene om hvilke medlemmer som inngår i HeadQuarter. Utveksling av medlemsinformasjon til våre leverandører vil også være nødvendig for å kunne motta kvartalsvise rapporter basert på salongens kjøp og opparbeidede bonuser. Vi begrenser hva vi sender av informasjon til våre leverandører ved å kun sende offentlig bedriftsinformasjon og ingen personlig informasjon.


Hva er den juridiske bakgrunnen for behandling av personopplysninger?

For hver spesifikke behandling av personopplysninger vi innhenter fra deg, vil vi informere deg om hvorvidt innhentingen er lovfestet eller påkrevd for å inngå en kontrakt, og om du er forpliktet til å oppgi personopplysningene og hvilke konsekvenser det kan ha hvis du velger å ikke gjøre det.


Hvilke rettigheter har du?

Rettighet til tilgang:  Du har til enhver tid rett til å be om informasjon om personopplysningene vi oppbevarer om deg. Kontakt HeadQuarter og du vil få tilsendt personopplysningene dine via e-mail.


Rettighet til overførbarhet:

Når HeadQuarter behandler personopplysningene dine på automatisk vis, på grunnlag av ditt samtykke eller basert på en avtale, har du rett til å få overført en kopi av opplysningene i en strukturert, alminnelig og maskinlesbar stand til deg eller til en annen part. Dette gjelder kun de personopplysningene du har oppgitt til oss.


Rett til korrigering: 

Du har rett til å be om korrigering av personopplysningene dine dersom de ikke er korrekte, og dette inkluderer retten til å utfylle ufullstendige personopplysninger. 


Rett til sletting:

Du har rett til å slette hvilke som helst personopplysninger behandlet av HeadQuarter når som helst, bortsett fra i følgende situasjoner:

* du har en pågående sak hos oss

* du har uoppgjort gjeld hos Headquarter

* du mistenkes for eller har misbrukt våre tjenester i løpet av de siste fire årene

* gjelden din har blitt solgt til en tredjepart i løpet av de siste tre årene, eller i løpet av det siste året for avdøde kunder

* Så lenge du/salongen er medlem, vil vi beholde personopplysningene dine i forbindelse med de økonomiske transaksjonene for å overholde bokføringsreglene

 

Rett til å protestere på behandling av personopplysninger på grunnlag av legitime interesser: 

Du har rett til å protestere på behandlingen av personopplysningene dine dersom du mener dette ikke er korrekt. HeadQuarter vil ikke fortsette å behandle personopplysningene dine med mindre vi kan vise til en legitim grunn for behandlingen som tar presedens over dine interesser og rettigheter på grunnlag av våre lovfestede rettigheter.


Din rett til å protestere på direkte markedsføring:

Du har rett til å protestere på direkte markedsføring, inkludert profilanalyser utført med tanke på direkte markedsføringsformål.

Du kan velge å ikke motta direkte markedsføring på følgende måter:

* følge instruksene i hver e-mail med markedsføring

* Gå inn på vår hjemmside her, og huke av for at du ikke lengre ønsker å motta informasjon på mail eller SMS


Rett til begrensning: Du har rett til å be om at HeadQuarter begrenser behandlingen av personopplysningene dine i følgende tilfeller:

* hvis du protesterer på behandlingen på grunnlag av HeadQuarters legitime interesser, skal HeadQuarter begrense all behandling av slike opplysninger i påvente av en bekreftelse på den legitime interessen. * hvis du hevder at personopplysningene dine ikke er korrekte, skal HeadQuarter begrense all behandling av slike opplysninger i påvente av bekreftelse på nøyaktigheten av personopplysningene. * hvis behandlingen er ulovlig, kan du motsette deg sletting av personopplysningene og istedenfor be om at bruken av personopplysningene begrenses. * hvis HeadQuarter ikke lenger behøver personopplysningene, men må beholde dem for å forsvare lovfestede rettigheter.


Hvordan kan du utøve rettighetene dine?

Vi tar personvern på alvor, og har derfor egen dedikert ansatt som behandler forespørslene dine i henhold til ovennevnte rettigheter.


Rett til å klage til en tilsynsmyndighet:

Hvis du mener HeadQuarter har behandlet personopplysningene dine på en måte som ikke er korrekt, kan du kontakte oss. Du har også rett til å klage til en tilsynsmyndighet.


Oppdatering av vår Personvernpolicy:

Det kan hende vi må oppdatere vår Personvernpolicy. Den nyeste versjonen av vår Personvernpolicy er alltid tilgjengelig på nettsidene våre. Vi vil opplyse om viktige endringer i vår Personvernpolicy, for eksempel formålet med å bruke personopplysningene dine, hvem kontrolløren er eller vedrørende rettighetene dine.