DEN FØRSTE KOSMETISKE PLASTFLASKEN LAGET AV INDUSTRIELT KARBONUTSLIPP!

Postet av Headquarter As den 30. Okt 2020
DEN FØRSTE KOSMETISKE PLASTFLASKEN LAGET AV INDUSTRIELT KARBONUTSLIPP!

Gjennom sitt innovative partnerskap har LanzaTech, Total og L'Oréal fremstillt verdens første bærekraftige emballasje laget av fangede og resirkulerte karbonutslipp. 

Den vellykkede konverteringsprosessen finner sted i tre trinn:

• LanzaTech fanger opp industrielle karbonutslipp og omdannes dem til etanol ved hjelp av en unik biologisk prosess.

• Total, takket være en innovativ dehydreringsprosess utviklet sammen med IFP Axens, omdanner etanolet til etylen før det polymeriseres til polyetylen som har de samme tekniske egenskapene som dens fossile motpart.

• L'Oréal bruker denne polyetylenen til å produsere emballasje med samme kvalitet og egenskaper som vanlig polyetylen.

Les mer på Loreal.com #circulareconomy #plastics #packaging #sustainability


0 Kommentar

Codex Green - Det første advokatfirmaet i verden som er anerkjent av FN som klimanøytrale

Postet av Headquarter As den 28. Okt 2020

sertifiseringen har de oppnådd gjennom deres arbeid med klimagruppen "Codex green".

Dette sier grunnloven § 112:

“Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.”


Hvem er Codex Green?

Codex Green er en arbeidsgruppe bestående av 11 medlemmer, med ulike kompetanseområder. De er advokater, markedspersoner, samt ansatte fra kundesenteret og administrasjonen. Det de har til felles er at alle er engasjert i klima- og miljøspørsmål.

"We are glad to see Codex, the first law firm to join the UN Climate Change Secretariat’s Climate Neutral Now initiative, showing that there are actions one can take right now to respond to this challenge. We invite everyone to follow Codex’s example and join the global climate action."

- Niclas Svenningsen, UN Climate Change Secretariat

Hvorfor har de en klimagruppe i Codex?


Codex' ambisjon er å gi dets klienter “en bekymring mindre.”

De mener dessuten at advokatstanden og næringslivet har et samfunnsansvar - CSR (Corporate Social Responsibility).

Det betyr at de hele tiden må utfordre seg selv: Hvordan kan Codex spesielt - og advokatbransjen generelt - bidra til å løse vår tids største utfordring - klimaspørsmålet?

Hva kan vi som jobber innen jussen gjøre for at FNs bærekraftsmål, med særlig vekt på klima, nås innen 2030?

Hvordan kan vi, enkelt sagt, sørge for at fremtidenes generasjoner får “en bekymring mindre”?

Codex Green og FNs bærekraftsmål


FN har kommet med 17 bærekraftsmål som skal nås innen 2030.

Codex' klimaengasjement retter seg spesielt mot følgende bærekraftsmål:

 • Bærekraftsmål 7: Ren energi for alle
 • Bærekraftsmål 13: Stoppe klimaendringene
 • Bærekraftsmål 17: Samarbeid for å nå målene

Les mer om bærekraftsmålene på FNs hjemmeside.

Hva gjør Codex Green?


Codex Green-gruppen ble startet i juni 2019. Siden har de jobbet kontinuerlig for å kartlegge både interne og eksterne tiltak. Her forteller vi om grønne milepæler vi har oppnådd så langt.

Eksternt arbeid

 • FN-sertifisering ang. reduksjon av CO2-utslipp for hver ansatt.
 • Inngåelse av avtale med formål om å støtte et solenergiprosjekt i India.
 • Etablering av deres samarbeid med Chooose.

Internt arbeid

 • Kildesortering, selvfølgelig!
 • Bruk av miljøvennlige produkter, for eksempel bærekraftig kaffe, såpe, og vaskemiddel.
 • Innføring av kjøttfrie mandager og null matsvinn: Lunsjrester brukes som overtidsmat.
 • Få flyreiser, få ansatte bruker bil - mange benytter seg av kollektivtransport eller sykler til jobben. Det siste er lett, fordi vi har egen og trygg sykkelparkering.
 • De arbeider digitalt - alle ansatte har bærbare PC-er og foretrekker videokonferanser fremfor å fly.
 • Når de først bruker papir, så er det selvsagt resirkulert papir.

Les mer om: Vårt samarbeid med Kirkens Nødhjelp

Hva skjer fremover?

Codex Green ser seg litt som en juridisk tenketank. At de som virksomhet skal hjelpe til med å gjøre jorden til en trygg og sunn plass, er en spennende og lærerik utfordring for dem.

De er fortsatt i startfasen, men de ser for seg en fremtid med kontinuerlig engasjement og stadig forbedring. Derfor satser de på løsningsorientert kreativitet og positivitet.

Dette er eksempelvis ting de arbeider med nå:

 • Sette opp en grønn “Code of Conduct” for alle ansatte
 • Knytte til seg andre advokatfirmaer som samarbeidspartnere på veien videre
 • Utvide økonomisk støtte til ytterlige prosjekter

Snakk med Codex!

Ønsker du å komme i kontakt? Skriv en e-post til green@codex.no


NB! Som HeadQuarter-medlem har du og dine ansatte -15 % på all juridisk rådgivning fra Codex advokat, og du kan velge blant 


Koster det noe fra første «Hei»? Hos Codex Advokat har de et eget kundesenter. Slik at de bedre kan kartlegge din situasjon, og sette deg i kontakt med en advokat som best forstår dine konkrete behov. Det er uforpliktende og kostnadsfritt å kontakte kundesenteret. 

Prisen for bruk av advokat varierer også ut fra om du ønsker/har behov for fullmektig, advokat, senioradvokat eller partner.0 Kommentar

Elavon kortinnløsning - Hvordan henger alle disse gebyrene sammen?

Postet av Headquarter As den 26. Okt 2020

kortinnløsningsavtalen

HeadQuarter har en fordelaktig avtale med Elavon som kanskje ikke alle har fått med seg.

Også fordi det er et litt komplisert prisbildet tenkte vi å forenkle det her.

Vi har kun tatt for oss kortnettverkene VISA og MASTERCARD i oversikten, da dette er også mest brukt.

 

Så ved en transaksjon som betales med kort skal disse tre ha hver sin del:

- kortutsteder (for eks.kundens bank)

-  kortnettverket (VISA, Mastercard etc,)

- Kortinnløseren  (Elavon)


Det er på gebyret til kortinnløseren Elavon vi har fått en egen pris på 0,65 %. Normalt ligger dette gebyret et sted mellom 2-2,5 %. En besparelse på 1,35-1,85 % av alle transaksjoner i din salong kan det bli penger av.


 


0 Kommentar

Ulset-kampanjer Q3

Postet av Headquarter As den 26. Okt 2020


kontakt

Ulset AS

63 99 69 90

e-post: post@ulsetas.no


0 Kommentar

Hvem skal ha bedriftshelsetjeneste?

Postet av Headquarter As den 13. Okt 2020

plikt til å knytte bedriftshelsetjeneste til virksomheten


Visste du at alle arbeidsgivere plikter å knytte virksomheten sin til en godkjent bedriftshelsetjeneste, dersom risikoforholdene tilsier det? Med det mener om det er et særlig behov for overvåking av arbeidsmiljøet eller kontroll av helsen til de ansatte i virksomheten.


Noen bransjer har et mer risikofylt arbeidsmiljø enn andre, med større risiko for sykdommer, skader, og psykiske belastninger. Alle virksomheter innenfor disse bransjene er i en egen forskrift pålagt å knytte til seg en godkjent bedriftshelsetjeneste.

Næringskode 96.06 Frisering, faller innunder her.

(https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/forskrift-om-organisering-ledelse-og-medvirkning/13/13-1/)
Stamina Helse er en godkjent bedriftshelsetjeneste av Arbeidstilsynet

https://www.arbeidstilsynet.no/registre/godkjente-bedriftshelsetjenester/sok-etter-godkjent-bedriftshelsetjeneste/


HeadQuarter er så heldige å ha fått en svært gunstig bransjeavtale på sin tjeneste til deg som medlem.

Les mer om samarbeidet vårt her:https://www.headquarter.no/p/55099/stamina0 Kommentar

Powered by: Bloc